SEO

Search Engine Optimization Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm nằm trong Digital Marketing, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp/chủ thể tăng chất lượng, tần suất hiển thị và lưu lượng truy cập vào website bằng cách tăng thứ hạng tìm kiếm các nội dung dẫn đến site công ty sở hữu khi khách hàngtrên các máy truy tìm dữ liệu như Google, Bing, Yahoo, Duckduckgo …