• Trang chủ
  • Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence

Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt bộ Thrive gồm các chức năng tuyệt đỉnh ( Landing Pages + Content Buider + Thrive Lightbox + Thrive Clever Widgets + Thrive Ovation + Headline + Quiz Builder ) . Kèm theo là hướng dẫn kích hoạt bản quyền.

CÓ 2 CÁCH ĐỂ CÀI ĐẶT:

Cách 1:

  • Tải tất cả các file plugin tại link Bit.ly. Cài đặt từng Plugin theo các bước như trong Video, duy nhất file theme_rise.ziplà file Theme (giao diện) do vậy các bạn vào mục Giao diện -> Thêm mới giao diện – > chọn theme_rise.zip
  • Active tất cả các plugin và giao diện Rise kèm theo. Đăng ký theo From và vào Email nhập mã kích hoạt vào là hoàn tất.

Cách 2:   Cài đặt theo phương pháp thủ công cài Plugin wordpress trong Hosting

Bước 1: Truy cập vào quản trị hosting của các bạn sau đó vào thư mục public_html/wp-content/plugins/

buoc 1 - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence

 

buoc 2 - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence

 

Bước 2: Tải toàn bộ file cài đặt tại: http://bit.ly/2zsSkji

Truy cập vào thư mục plugins sau đó tải 8 file .zip trừ file (theme_rise.zip) . Chọn lần lượt 8 file .zip và upload vào thư mục plugins – Tại menu phía trên chọn Extract nhấn Extracts file.

plugin landing page - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence

buoc 3 - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisencebuoc 4 - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence  buoc 7 - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisencebuoc 8 - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence

Bước 3: Vào mục Gói mở rộng chọn mục Đã cài đặt – chọn hết các mục bắt đầu bằng chữ Thrive sau đó nhấn Kích hoạt – Áp dụng

 

buoc 11 - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisencebuoc 12 - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence

Bước 4: 

  • Sau khi kích hoạt sẽ xuất hiện Form để bạn đăng ký thông tin Active bản quyền:

(Lưu ý: Sau khi điền đầy đủ & chính xác thông tin đăng ký, hệ thống sẽ tự động gửi cho bạn Email kèm License Code để active Thrive bản quyền)

active plugins - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence

Vào mục Thrive Dashboard ==> ACTIVATE LICENSE để nhập tài khoản(Email vừa đăng ký) & License Code(vừa nhận trong Email)

active license - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence

 

succes active thrive - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence

Sau khi active thành công, quay trở lại DASHBOARD và trải nghiệm thôi nào..! Hãy vào mục trang trong WordPress và chọn tạo Trang mới và chọn Edit with thrive Architect

edit with thrive architect - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence

Trên website này có đầy đủ các hướng dẫn đầy đủ về sử dụng bộ công cụ Landing Page (Thrive Architect) +Content Buider + Thrive Lightbox + Thrive Clever Widgets + Thrive Ovation + Headline + Quiz Builder

Rate this post
Share This Post
Phạm Xuân Hiếu

Phạm Xuân Hiếu

Chuyên gia SEO, và tư vấn Digital Marketing, truyền thông trực tuyến đa kênh, Blogger nhiều trang, founder xuanhieu.org chuyên Review chuyên săn deal, mã giảm giá và chia sẻ kinh nghiệm mua, sử dụng đồ, dịch vụ phù hợp. cũng như chia sẻ Kinh nghiệm sử dụng phần mềm, các nội dung về Internet Digital Marketing ứng dụng trong Kinh doanh và Tạo dựng Thương hiệu.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

CTA post - Hướng dẫn upload plugin Thrive Themes lên WordPress và Active Lisence